Het secretariaat

We helpen u graag aan de telefoon met afspraken en huisbezoeken op  het nummer 051 68 92 92.
Bij voorkeur de huisbezoeken in de voormiddag aanvragen zodat we dit tijdig kunnen plannen.
Dringende oproepen krijgen uiteraard voorrang.

Attesten en voorschriften

In het kader van de patiëntveiligheid leveren we enkel voorschriften af na raadpleging.
Bij bepaalde medicatie of attesten is een onderzoek door de dokter noodzakelijk.
Uw arts is ook uw vertrouwenspersoon, vraag de arts dan enkel om attesten die verantwoord en waarheidsgetrouw zijn.

Weekenddienst

Wij werken op zaterdagvoormiddag enkel op afspraak. Op zaterdag na 12u en op zon- en feestdagen vragen wij om beroep te doen op de wachtdienst.
De wachtdienst kan u raadplegen op het nummer 1733.

Nuttige nummers

Noodoproep (en brandweer): 112 of 100
Antigif-centrum: 070 245 245
De Druglijn: 078 15 10 20
Kind en Gezin: 078 150 100
Politie: 101
Sensoa: 078 15 15 15
Tele-Onthaal: 106
Vertrouwenscentra en kindermishandeling: 050 34 57 57
Wachtdienst apotheek: 0903 99000 www.geowacht.be
Wachtdienst tandarts: 0903 39969
Zelfmoordlijn: 02 649 95 55